სასწავლო ცენტრი

თბილისი, გლდანის ხევი, გლდანულას მე-9 კორ

+995 599 333 806; 597 931 943

solana01@yandex.ru   lana0103@mail.ru

lana_8080

www.solana.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 20.03.19

ყურადღება!
სასწავლო ცენტრი ,,ს ო ლ ა ნ ა'' მაღალკვალიფიციური პედაგოგების დახმარებით შეგასწავლით:

- ბუღალტრულ აღრიცხვას, ანგარიშგებას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები INFO-ბუღალტერი, ORIS-სი და აგრეთვე გაივლით პრაქტიკას რეალურ საბუთებთა.ნ
- კოპმპიუტერულ საოფისე პროგრამებს (Windows, Word, Excel, Internet Explorer, E-mail).

სწავლა მიმდინარეობს ქართულ და რუსულ ენებზე.
გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი სასურველ სამუშაოზე წარსადგენად.
მის: გლდანის ხევი, გლდანულას მე-9 კორპ.
ტელ: 597 931 943;
599 333 806 (ლანა)


სასწავლოცენტრი „სოლანა“ დაარსდა 2009 წლის 15 სექტემბერს. გვყავს პედაგოგები მრავალწლიანი გამოცდილებით. კვალიფიციური პედაგოგები შეგასწავლიან:

I.
უცხო ენებს:
ინგლისურს, რუსულს, იტალიურ, ესპანურ და გერმანულ ენებს.

II.შეისწავლება სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამები:
1. Windows 7 და Windows XP;
2. Word, Excel, InternetExplorer, PowerPoint, E-mail;
3. Photoshop;
4. CorelDraw;
5. Web დიზაინი – Web გვერდი სშექმნა. HTML, CSS, JavaScript-ის გამოყენება;
6. PHP, MySQL;
7. Access;
8. 3D Max;
9. AutoCad;
10.ArchiCad.

III. აუდიტ ბუღალტერი შეგასწავლით ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით, საბურალტრო კომპიუტერული პროგრამებით: “INFO”, “ORIS”-ი და შეთავაზება – საბუღალტრო მომსახურეობაზე

შპს "სოლანა" გთავაზობთ საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოებას, როგორც „დამკვეთს“ ასევე კომპანიის საკუთარ ოფისში, რომელიც განხორციელდება პროფესიონალური ბუღალტრის მიერ საჭიროების შემთხვევაში, საკუთარი ბუღალტრული პროგრამით.
ინდ მეწარმეებსა და შპს-ებს:
- დეკლარაციების გაგზავნა;
- საბუთების მოწესრიგება;
- წინა წლების შემოწმება;
- სხვადასხვა მომსახურეობა.

IV. კვალიფიცირებული პედაგოგები მოამზადებენ აბიტურიენტებს და მაგისტრანტებს უნარ ჩვევებში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.

V.
სასწავლო ცენტრი ასევე მოამზადებს მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველებს ზოგად უნარ–ჩვევებში: წაკითხულის გააზრება და ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური წერა და რაოდენობრივი მსჯელობა:1. მათემატიკა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან საშუალო სკოლის პროგრამას, თეორიულ მასალაზე დაყრდნობით სწავლობენ მაგალითების, ლოგიკური ამოცანების, სავარჯიშოების ამოხსნას.

2. ზოგადი უნარები – ცენტრის მსმენელები ვარჯიშობენ ლოგიკურ აზროვნებაში, ბლიც-ტესტებში, უტარდებათ ტრენინგები , ინტელექტუალური თამაშები და სხვა.

3. ინგლისური ენა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან ენის შუალედურ დონეს Intermediate Level (ლექსიკა, გრამატიკა, კითხვითი და სმენითი უნარ-ჩვევები).

4. გერმანული ენა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან ენის Mittelstufe I დონეს (ლექსიკა, გრამატიკა, კითხვითი და სმენითი უნარ-ჩვევები).

5. რუსული ენა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან საშუალო სკოლის პროგრამის შესაბამის მასალას.

6. ქართული ენა და ლიტერატურა – ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან გრამატიკისა და პრაქტიკული სტილისტიკის აქტუალურ საკითხებს, რათა სათქმელი თანმიმდევრულად, ნათლად, ზუსტად და სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით გადმოსცენ.

7. ქართული ლიტერატურა – ცენტრი მსმენელს აძლევს ლიტერატურის ვრცელ და საფუძვლიან ცოდნას.

 

ELTC “SOLANA” founded on 15th of September in 2009 with high skilled pedagogical staff
I. Proposes the service to learn Foreign Languages:
1. The English, Russian, Italian, Spanish and German languages.

II. The following computer programs
1. Windows 7 and Windows XP;
2. Word, Excel, Internet  Explorer, Power PointE-mail
3. Photoshop.
4. Corel draw
5.Web design creation - JavaScript usage  HTML, CSS.
6. PHP, MySQL;      
7.Access;
8. 3D MAX;
9. AutoCad;
10.ArchiCad.

III.  Audit accountants will teach you and provide with useful information on accounting registration according to international standard with pulp of computer programs- “INFO”, “ORIS” and “SUPERFIN”.

IV.  The high skilled pedagogies will provide volunteers with needed knowledge for entrance exams in high schools and magistration in obtaining   general skills and learning the Georgian Language and literature.

V. The teaching course for entrance and magistration exams includes the activities based on analytical reading and writing driving students to logical   judgments and comprehension of unknown material and making quantitate conclusions.
To learn mathematics according to school programs covers the activity to do the sums and solve the tasks based on   the Ministry of Georgian Education System Curriculum. (See the mathematic program confirmed by the estimation and the national exams center named ‘matematic”2013).

VI.
LTD “SOLANA” suggests  the prompt and high quality  translation service of  various thematic texts.(in the field of Jurisdiction,medicine, agriculture, technique, architecture, design,art, geologigy, etc.) from The Georgian and Russian Languages into English and vice versa.
Bilingual certificate is issued.

Address: Tbilisi. Chavchavadze avenue N17. | Tel: 599 333 806; 555 220 235; email: solana0103@yandex.ru, lana0103@mail.ru;  skype: lana_8080

 

 

 


 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.