სასწავლო ცენტრი

თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №17

+995 32 222 02 35

+995 599 333 806; 555 22 02 35; 597 931 943

solana01@yandex.ru   lana0103@mail.ru

lana_8080

www.solana.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 19.05.17

მხოლოდ bigsale.ge-ს ერთგული მომხმარებლისთვის - 50%-იანი ფასდაკლება სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრ სოლანასგან!

ადგილზე გადაიხდით 65 ლარს 130 ლარის ნაცვლად *ფასდაკლების მისაღებად, საჭიროა მხოლოდ აღნიშნოთ რეგისტრაციისას, რომ ინფორმაცია სასწავლო ცენტრი „სოლანა“-ს შესახებ, მიიღეთ bigsale.ge-ს საშუალებით!

შეთავაზებაში შედის: საოფისე პროგრამების შემსწავლელი სრული კურსი

 • - კურს სგაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
 • - კურსი მოიცავს: 20საათს (15 მეცადინეობა)
 • - მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 130 საათი (მეცადინეობების სასურველი დროების და დღეების არჩევა მოხდება მსმენელთან შეთანხმებით)
 • - ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 5 მსმენელი
 • - კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე / ქართულ ენაზე).


სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერით.

სასწავლო კურსი სრულად მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებზე. მეცადინეობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სასწავლო მასალის შინაარსზე. კურსი მიზნად ისახავს მსმენელს თეორიულად შეასწავლოს პირველადი მოხმარების ძირითადი ხელსაწყოები და შემდგომ ნიმუშის საფუძველზე შეასრულებინოს პრაქტიკული სამუშაოები.
 აღნიშნული კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი დონის და ასაკის მქონე მსმენელისათვის.

ფასდაკლებას იღებთ სრულ კურსზე (სულ 15 მეცადინეობა) დაწვრილებით...

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები საერთაშორისო სტანდარტებით, 2 თვიანი კურსი, სასწავლო ცენტრი სოლანა
მხოლოდ bigsale.ge-ს ერთგული მომხმარებლისთვის - 50%-იანი ფასდაკლება სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრ სოლანასგან!

ადგილზე გადაიხდით 180 ლარს 360 ლარის ნაცვლად *ფასდაკლების მისაღებად, საჭიროა მხოლოდ აღნიშნოთ რეგისტრაციისას, რომ ინფორმაცია სასწავლო ცენტრი „სოლანა“-ს შესახებ, მიიღეთ bigsale.ge-ს საშუალებით!

შეთავაზებაში შედის: ბუღალტრული აღრიცხვის ინტენსიური 2 თვიანი კურსი

 • - კურსს გაუძღვებიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები
 • - კურსი მოიცავს: 25 მეცადინეობას; მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 – 2.00 საათი (მეცადინეობების გრაფიკის შერჩევა მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
 • - ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 6 მსმენელი, მინიმალური რაოდენობა 2 მსმენელი

სასწავლო კურსის ბოლოს ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე / ქართულ ენაზე).
სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით.
კურისი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებს და ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით, ასევე შეისწავლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხები. პროგრამა განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისათვის, რომელიც დაინტერესებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების და საგადასახადო დაბეგვრის შესწავლით. კურსის შესწავლის შედეგად მსმენელი შეძლებს წარმართოს საწარმოში ბუღალტრული საქმიანობა საერთაშირისო სტანდარტებით, ახალი საგადასახადო კოდექსის თანახმად. დაწვრილებით...

მხოლოდ bigsale.ge-ს ერთგული მომხმარებლისთვის - 50%-იანი ფასდაკლება სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრ სოლანასგან!
ადგილზე გადაიხდით 45 ლარს 90 ლარის ნაცვლად *ფასდაკლების მისაღებად, საჭიროა მხოლოდ აღნიშნოთ რეგისტრაციისას, რომ ინფორმაცია სასწავლო ცენტრი „სოლანა“-ს შესახებ, მიიღეთ bigsale.ge-ს საშუალებით!


შეთავაზებაში შედის: სასაუბრო ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი

 • - კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
 • - კურსის ხანგრძლივობა: თვეში 8 მეცადინეობა
 • - მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ, 1.30 საათი (მეცადინეობების გრაფიკის შეთანხმება მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
 • - ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი
 • - კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 90-140 ლარს
 • - კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე / ქართულ ენაზე).

მეთოდი ნებისმიერი ასაკისა თუ პროფესიის ადამიანისთვის არის განკუთვნილი. მეთოდი ძალიან მარტივი, საინტერესო და სახალისოა. ძირითად მასალას ჩვენი მსმენელები ადგილზევე ითვისებენ. რაც ყველაზე მთავარია, სწავლება პირდაპირი მეთოდით ხდება, რაც ინგლისურ ენაზე ფიქრისა და აზროვნების რეფლექსების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. ჩვენთან ბევრი პასიური ცოდნით მოდის - აქვთ გარკვეული ცოდნა, მაგრამ საუბარს ვერ ახერხებენ. ჩვენ ამ პასიურ ცოდნას, ასე ვთქვათ, აქტივად ვაქცევთ.

შესაბამისი დონის შერჩევა მოხდება ტესტირების საფუძველზე.

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს:
• გრამატიკის და ლექსიკის შესწავლას
• დიდი ყურადღება ეთმობა წერის, კითხვის, მეტყველების, გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებას
• მეცადინეობისას გამოიყენება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები და სხვადასხვა სავარჯიშოები, ვიდეო და აუდიო გაკვეთილები

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს 6 დონეს, თითოეული დონე მოიცავს მაქსიმუმ 3 თვეს:

 • - Beginner: ინდივიდუალურად - 90ლარი
 • - Elementary: ინდივიდუალურად - 110 ლარი
 • - Pre-Intermediate: ინდივიდუალურად - 120 ლარი
 • - Intermediate: ინდივიდუალურად - 130 ლარი
 • - Upper-Intermediate: ინდივიდუალურად - 140 ლარი
 • - Advanced: ინდივიდუალურად - 150 ლარი

დაწვრილებით...

სასწავლოცენტრი „სოლანა“ დაარსდა 2009 წლის 15 სექტემბერს. გვყავს პედაგოგები მრავალწლიანი გამოცდილებით. კვალიფიციური პედაგოგები შეგასწავლიან:
I. უცხო ენებს:
ინგლისურს, რუსულს, ჩინურს, ინდურ , იტალიურ, ესპანურ და გერმანულ ენებს,

II.შეისწავლება სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამები:
1. Windows 7 და Windows XP;
2. Word, Excel, InternetExplorer, PowerPoint, E-mail;
3. Photoshop;
4. CorelDraw;
5. Web დიზაინი – Web გვერდი სშექმნა. HTML, CSS, JavaScript-ის გამოყენება;
6. PHP, MySQL;
7. Access;
8. 3D Max;
9. AutoCad;
10.ArchiCad.

III.აუდიტ ბუღალტერი შეგასწავლით ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით, საბურალტრო კომპიუტერული პროგრამებით: “INFO”, “ORIS”-იდა “SUPERFIN”-ი.

IV.კვალიფიცირებული პედაგოგები მოამზადებენ აბიტურიენტებს და მაგისტრანტებს უნარჩვევებში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.

V.
სასწავლო ცენტრი ასევე მომაზადებს მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველებს ზოგად უნარ–ჩვევებში: წაკითხულის გააზრება და ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური წერა და რაოდენობრივი მსჯელობა:

VI. შპს "სოლანა"–ში შესაძლებელია, დროული და მაღალი ხარისხის მთარგმნელობით მომსახურებას სხვადასხვა თემატურ ტექსტებზე. (სხვადასხვა სფეროში: იურისდიქცია, მედიცინის, სოფლის მეურნეობის, ტექნიკით, არქიტექტურა, დიზაინი, ხელოვნების, გრეოლოგია და ა.შ.) ქართული და რუსული ენები ინგლისურ ენაზე და პირიქით.
გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

ბუღალტრული მომსახურება : 
საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება, საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა და
ავტომატიზაცია, საგადასახადო ანგარიშები (დეკლარაციების) მომზადება/ჩაბარება
და საბუღალტრო აღრიცხვაზე სისტემური ზედამხედველობის წარმოება

ფინანსური
მომსახურება:
ყოველთვიური ფინანსური უწყისების მომზადება , ფინანსური ანალიზი , ბიუჯეტის
დაგეგმვა, მენეჯერული აღრიცხვა , ბიზნეს კონსულტაციები , სამომავლო რისკების
განსაზღვრა

ELTC “SOLANA” founded on 15th of September in 2009 with high skilled pedagogical staff
I. Proposes the service to learn Foreign Languages:
1. The English, Russian, Italian, Spanish and German languages.

II. The following computer programs
1. Windows 7 and Windows XP;
2. Word, Excel, Internet  Explorer, Power PointE-mail
3. Photoshop.
4. Corel draw
5.Web design creation - JavaScript usage  HTML, CSS.
6. PHP, MySQL;      
7.Access;
8. 3D MAX;
9. AutoCad;
10.ArchiCad.

III.  Audit accountants will teach you and provide with useful information on accounting registration according to international standard with pulp of computer programs- “INFO”, “ORIS” and “SUPERFIN”.

IV.  The high skilled pedagogies will provide volunteers with needed knowledge for entrance exams in high schools and magistration in obtaining   general skills and learning the Georgian Language and literature.

V. The teaching course for entrance and magistration exams includes the activities based on analytical reading and writing driving students to logical   judgments and comprehension of unknown material and making quantitate conclusions.
To learn mathematics according to school programs covers the activity to do the sums and solve the tasks based on   the Ministry of Georgian Education System Curriculum. (See the mathematic program confirmed by the estimation and the national exams center named ‘matematic”2013).

VI.
LTD “SOLANA” suggests  the prompt and high quality  translation service of  various thematic texts.(in the field of Jurisdiction,medicine, agriculture, technique, architecture, design,art, geologigy, etc.) from The Georgian and Russian Languages into English and vice versa.
Bilingual certificate is issued.

Address: Tbilisi. Chavchavadze avenue N17. | Tel: 599 333 806; 555 220 235; email: solana0103@yandex.ru, lana0103@mail.ru;  skype: lana_8080

 

 

 


 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.