ენერგეტიკა

თბილისი, კასკადის ქ. №1ა

+995 32 265 85 01 / 02 / 03

+995 32 242 02 01

info@sakenergoremonti.ge

facebook.com/JscSakenergoremonti

www.sakenergoremonti.ge
Back to Category
 
 
დამატებულია: 22.03.13

საქენერგორემონტი გთავაზობთ:
- ჰიდროელექტროსადგურებისათვის ტურბინებისა და გენერატორების მიწოდება-მონტაჟი. მათი კაპიტალური შეკეთება და სრული რეაბილიტაცია;
- ჰიდრო და თბო სადგურებისთვის სხავდასხვა მოწყობილობა დანადგარების მიწოდება-მონტაჟი, მათი სრული რეაბილიტაცია-აღდგენა;
- თბოსადგურების საქვაბეების სრული რეაბილიტაცია კაპიტალური შეკეთება;
- ყველა ტიპის და სიმძლავრის გენერატორის პოლუსების აღდგენა-რეაბილიტაცია;
- სხვადასხვა ტიპის და წნევის გაზსადენის და წყალსადენების მშენებლობა;
- სხვადასხვა დიამეტრის სფერული და დისკური საკეტების მიწოდება-მონტაჟი და კაპიტალური შეკეთება;
- სხვადასხვა დაწნევის კაშხლების წყალსაშვები და უქმსაშვები ფარების სრული აღდგენა-რეაბილიტაცია, ახლების დამზადება;
- სხვადასხვა სიმძლავრის ტუმბოების და ძრავების სრული აღდგენა;
- 6-500 კვ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობა;
- სხვადასხვა ტიპის ელგადამცემი ანძებისა და რკინა-ბეტონის კოსტრუქციების წარმოება;
- სხვადასხვა ტიპის სავენტილაციო სამუშაოები;
- ყველა ტიპის ამწე მექანიზმების და დანადგარების აღდგენა-რეაბილიტაცია;
- ყველა სიმძლავრის ტრანსფრორმატორების სრული კაპიტალური რემონტი ადგილზე და საქარხნო პირობებში;
- სერთიფიცირებული ქიმიური ლაბორატორია ყველა ტიპის ზეთების ხარისხის შესამოწმებლად;
- გამანაწილებელი ელქვესადგურების მშენებლობა, მონტაჟი გაშვება გამართვის სამუშაოები;
- საწარმოო ობიექტების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
- 0.4-500 კვ ზეთიანი და საჰაერო ამომრთველების, გამთიშველების და საკომუტაციო მოწყობილობიის მიწოდება, შეკეთება და მონტაჟი.

 

 

 

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.