მეგა ბიზნეს კონსალტინგი "MBC"

  

საბუღალტრო მომსახურება

თბილისი, მოსაშვილის ქ. №11

+995 32 222 15 00

+995 593 43 20 34; 557 27 40 27

mbc-ltd-2012@yahoo.com

www.bigsale.ge/mbc-ltd
Back to Category
 
დამატებულია: 24.01.13

შპს ,,მეგა ბიზნეს კონსალტინგი”(MBC) გთავაზობთ მაღალხარისხიან, სრულყოფილ და კვალიფიციურ აუდიტორულ, ბუღალტრულ, საკონსულტაციო მომსახურებას:
მოქნილ და კლიენტზე ინდივიდუალურად მორგებულ სატარიფო გეგმას, რომელიც მხოლოდ შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობაზეა დამოკიდებული.

• პირველადი საგადასახადო და საბაჟო დოკუმენტაციის დამუშავება საბუღალტრო პროგრამებში;
• ოპერატორის ადგილზე მომსახურება;
• საგადასახადო დეკლარაციების და ფორმების მომზადება;
• ფინანსური ანგარიშგების მომზადება (მოგება-ზარალის უწყისი, ბალანსი, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი).
• კონსულტაციები ბუღალტრულ აღრიცხვასა და საგადასახადო საკითხებში.

დახურული საგადასახადო პერიოდის პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავება საბუღალტრო პროგრამაში, შედარება გადამხდელის პარად ბარათთან, გასწორება საგადასახადო და ფინანსური კუთხით. დეკლარაციების დაზუსტება.

 

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.