მანანას არტ სალონი
MANANA ART SALON

  

არტსალონი

თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №12

+995 32 293 25 20

tmanana@mail.ru

www.mananaart.ge
Back to Category
 
 
       
დამატებულია: 15.11.11

First of all, where is the country situated? It is in Europe or is in Asia? Much rather, it is situated in Europe, since 70 thousand of square kilometers of it's area lies in the western part of the Caucasus Isthmus. But it would be more correct to say that it lies at the conjunction of these two parts of the world that are so dissimilar. This alone is a promise of something unusual, unknown. The Caucasus is a unique natural preserve and is famous for its landscapes that combine different features. Besides that, routes from Europe to Asia and from Asia to Europe were laid in the area in immemorial times and along these routs there are ancient settlements, historic monuments and archaeological sites.

Georgian original culture was influenced by both European and Asian civilizations. So, we are in for something unusual…

Our art gallery, locating in the heart of old Tbilisi, will give you an idea of the folk, decorates and fine art of Georgia, country, which was known yet in ancient mythology as the land of Golden Fleece, the Argonauts and the sorceress Medea.

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.