bigsale.ge

  

უმაღლესი სასწავლებელი

თბილისი, წერეთლის გამზ. №117 (III სართ)

+995 32 400741

+995 95 557378; 91 141313

www.su.edu.ge
Back to Category
დამატებულია: 23.07.10

საქართველოს განათლებისა დამეცნიერების სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი-
აცხადებს მიღებას 2010-2011 სასწავლო წლისათვის ბაკალავრიატსა, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში.
სწავლა მიმდინარეობს ქართულ და რუსულ ენებზე
საბუთების მიღება წარმოებს ტოველდღე 9:00-18:00 საათამდე.
წერეთლის გამზირი #117 მე-3 სართული
890 40 07 41; 895 55 73 78; 891 14 13 13
რუსული სექტორი 893 39 62 76; 892 12 20 44

აბიტურიენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები

  1. ატესტატი ან დიპლომი (დედანი)
  2. ოთხი ფოტოსურათი 3X4
  3. პირადობის მოწმობა (ასლთან ერთად)
  4. დაბადების მოწმობა (ასლთან ერთად)

ჩვენი მიზანია:
- კონკურენტუნარიანი, ფართო ინტელექტისა და მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე სპეციალისტების მომზადება;
- სტუდენტებისთვის პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
სწავლის პრიორიტეტებია:
- თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი;
- მომზადების ინდივიდუალურობა;
- სწავლების პროგრესული ფორმა;
- ჩატარდება მასტერკლასები ცნობილი ბიზნესმენების, პრაქტიკოსებისა და ექსპერტ-სპეციალისტების მონაწილეობით.
საერთაშორისო კონტაქტები
- ოდესის ეროვნული საზღვაო უნივერსიტეტი;
- აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტი;
- ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი „კროკი“ (უკრაინა)
- პამუკალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თურქეთი)

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
- საბანკო-საფინანსო და სადაზღვევო საქმე;
- ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი;
- ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა;
- მენეჯმენტი და ადმინისტრირება;
- ტურიზმისა და სასტუმროების მენეჯმენტი;
- სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა.

სამართლის ფაკულტეტი
სამართალმცოდნეობა

მედიცინის ფაკულტეტი
- ფარმაცია;
- სტომატოლოგია;
- სამკურნალო საქმე.

ტექნიკურ და საინჟინრო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
- კომპიუტერული სისტემები და ქსელები;
- სამოქალაქო სამრეწველო მშენებლობა;
- ნავთობისა და გაზის მენეჯმენტი;
- საზღვაო საინჟინრო.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
- უცხო ენები;
- დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა;
- სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია;
- საერთაშორისო ეკონომიური ურთიერთობები;
- ჟურნალისტიკა.


თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კინოაკადემია აცხადებს მიღებას 2010/2011 სასწავლო წლისათვის.
კინოაკადემიის სამხატვრო ხელმძღვანელია მიხეილ გომიაშვილი

კინოაკადემიის ბაზაზე არსებობს უახლესი ტიპის აუდიო-ტელე აპარატურა, რომელიც გამოიყენება სასწავლო პროცესში, ამავდროულად სტუდენტების მიერ შეიქმნება ტელეპროდუქცია (სერიალები, კლიპები, სხვადასხვა ტიპის ტელე-გადაცემები)

დრამის ფაკულტეტი
- კინოსა და დრამის სამსახიობო. სამხატვრო ხელმძღვანელი- გიორგი შალუტაშვილი, პედადოგი- ალეკო მახარობლიშვილი
- დამდგმელი ქორეოგრაფი. ხელმძღვანელი- ნუკრი და მედეა მაღალაშვილები

კინო-ტელე ფაკულტეტი
- კინოსარეჯისორო. ხელმძღვანელი- რეზო ესაძე
- ტელესარეჯისორო- დავით კიკვაძე
- ხმის რეჟისორი. ხელმძღვანელი-ზურაბ გიოშვილი
- კინო-ტელე ოპერატორი. ხელმძღვანელი- ნუგზარ ნოზაძე
- კინო-ტელე სასცენარო.ხელმძღვანელი- თამარ ბართაია

სიახლე!
სტიპენდია ყველა სტუდენტს
- 2010-2011 სასწავლო წელს ჩარიცხული ყველა სტუდენტი სწავლის პერიოდში მიიღებს სტიპენდიას-30 ლარის ოდენობით.
- სტუდენტები, რომელთა ცოდნაც შეფასებული იქნება 96-100 ქულამდე მიიღებენ სტიპენდიას 70 ლარის ოდენობით.

 

                        Copyright © 2009-2010  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.