საერთაშორისო გადაზიდვები

 

 

 

 

 

 
Back to Category
 
 

შპს“გლობალ კომპანი“ სატრანსპორტო და საექსპედიტორო კომპანიაა, რომელიც გამოცდილი და პროფესიონალი კადრებით არის დაკომპლექტებული. მრავალწლიანი გმოცდილების საფუძველზე, კომპანიამ ქართულ და საერთაშორისო ბაზარზე მყარად დაიმკვიდრა თავი, როგორც საიმედო პარტნიორმა, რასაც ადასტურებს კომპანიის ყოველწლიური ტვირთ-ბრუნვის მაჩვენებელი. ოპტიმალური მარშრუტებისა და ტრანსპორტირების მეთოდების შეთავაზებით, ჩვენ მუდმივად ვაფართოვებთ ჩვენი საქმიანობის გეოგრაფიას. კომპანია თავაზობს თავის კლიენტებს ფართო სატრანსპორტო საექსპედიტორო მომსახურების სპეკტრს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. სრულფასოვანი ექსპედიტორის სტატუსი, საშუალებას გვაძლევს გადავჭრათ ნებისმიერი სირთულის არასტანდარტული პრობლემები.

„გლობალ კომპანი“-ს უპირატესობა საკონტეინერო ბაზარზე ხასიათდება, რამოდენიმე განმსაზღვრელი ფაქტორის კომბინაციით: პირდაპირი ხელშეკრულებები პორტებთან, საზღვაო ხაზებთან, რკინისგზის პლათფორმების და ვაგონების მფლობელებთან. მკაცრი ანგარიშვალდელუბების და პასუხისმგებლობის პრინციპები დამკვეთის წინაშე, ინდივიდუალური მიდგომა მისი პრობლემების გადასაჭრელად და ასევე თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, გვაძლევს საშუალებას განვახორციელოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება.
ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა!
ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ თქვენთან თანამშრომლობისათვის.

ჩვენი კომპანია ახორციელებს ტვირთის გადაზიდვებს საქართველოს მასშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ.
კომპანია სთავაზობს თავის კლიენტებს შემდეგ სერვისებს:

- გადაზიდვის ღირებულებისა და სხვა შესაძლო დანახარჯების ანგარიში.
- საქონლის განბაჟება.
- არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვა.
- საზღვაო, სარკინიგზო და ავიაგადაზიდვების ორგანიზება მომსახურების სრული კომპლექსით.
- კონტეინერის გამოყოფიდან, ტვირთის დანიშნულების ადგილზე მიტანამდე .
- საქონლის მიწოდების მარტივი სქემები ხელმისაწვდომ ფასად .
- ტვირთის მიწოდების ტრანზიტული დროის შემცირება.
- საქონლის მიწოდება ,,Door to door’’ პრინციპით.
- ყველა ტიპის ტვირთის გადატანა ნემისბიერი მიმართულებით.
- საწყობის მომსახურება ტვირთის შესანახად.
- გადაზიდვის დოკუმენტაციის მკაფიო და კორექტული გაფორმება.
- დროული ინფორმაციის მიწოდება ტვირთის ადგილმდებარეობის შესახებ.
- საქონლის ხელმეორედ შეფუთვა გადაზიდვის შემდეგ.
- პირდაპირი ხელშეკრულებები პორტთან, რკინიგზასთან და საზღვაო ხაზებთან.
- აგენტები საქართველოსა და საზღვარგარეთის პორტებსა და ქალაქებში.
- სესხები მუდმივი კლიენტებისათვის.
- საექსპორტო ტვირთის გადაზიდვა.
- სახიფათო ტვირთის გადაზიდვა.
- მცირეგაბარიტიანი ტვირთის გადაზიდვა.
- მზა ტვირთის გადაზიდვა.
- FCL (Full Container Load) სავსე კონტეინერის ტრანსპორტირება.
- LCL (Less Than Container Load) შეუვსებელი კონტეინერის ტრანსპორტირება.
- საზღვაო გადაზიდვები.

 

 

 

ლოჯისტიკა, ფორვარდერი, კონტეინერი, კონტეინერის გადაზიდვა, არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვა; სახმელეთო გადაზიდვა, საზღვაო გადაზიდვა, სარკინიგზო გადაზიდვა, საბაჟო მომსახურეობა, ტვირთის განბაჟება, ტვირთის ექსპორტი, ტვირთის იმპორტი, Logistics in Poti, FORWARDER company in poti, container, container shipping from Foti, oversized cargo to / from Poti; Ground shipping from Georgia, maritime shipping from poti port, rail transportation to/from republic of Georgia, customs services, cargo clearance, cargo export from poti, cargo import to Poti


 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.