ინგლისური ენისა და სინქრონული თარგმნის შემსწავლელი ცენტრი

თბილისი, მცხეთის ქ. №4

+995 599 937 089

gaskurava@yahoo.com

გოგა ასკურავას ენების ცენტრი/Goga Askurava Language Centre

www.gaiholding.com.ge
Back to Category
 
განახლებულია:05.07.18

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1/16/1f4e3.png📣წარმოგიდგენთ ინგლისური ენის გრამატიკის გამარტივებული კურსის ახალ სახელმძღვანელოსა და სავარჯიშო რვეულსhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa0/1/16/1f4d8.png📘https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f9a/1/16/1f4d2.png📒
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯თქვენს წინაშე წარმოდგენილი წიგნი არის შესანიშნავი მაგალითი, თუ როგორ, რა მოცულობით და რანაირად უნდა მიეწოდოს რთული გრამატიკული მასალა შედარებით მარტივად!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3c/1/16/1f4a1.png💡სახელმძღვანელო შეჯერებულია თეორიული მომზადების სათანადო დონით და მეორეს მხრივ შეიარაღებულია პრაქტიკული გამოცდილებით, რაც არის შედეგი მრავალწლიანი პროფესიული მოღვაწეობისა!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7b/1/16/1f44c.png👌ვფიქრობთ,წიგნი გამოადგება პროფესიონალებს, რომლებიც ასწავლიან და მათაც, ვისაც სურს დაეუფლოს ინგლისურ ენას!
წიგნის ავტორი: 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f39/1/16/2b55.png გოგა ასკურავა, თარჯიმან-სინქრონისტი, ლექტორი,
GAI Holding-ის დამფუძნებელი
რედაქტორი: ნინო ნასარიძე
რვეულზე მუშაობდნენ:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f39/1/16/2b55.png ნანა ბირკაია-სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი, ინგლისური ენის პედაგოგი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f39/1/16/2b55.png ირმა მაჩიტიძე- მოქმედი თარჯიმან-სინქრონისტი,სინქრონული თარგმნის კურსის ხელმძღვანელი და პედაგოგი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯წიგნის და რვეულის ღირებულება-18 ლარი

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f50e.png🔎 საკონტაქტო ინფორმაცია: 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f69/1/16/1f4eb.png📫 მის:თბილისი;მცხეთის ქ.№4 
Address: Tbilisi;№4 Mtskheta
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f22/1/16/260e.png☎ ტელ: +995 599 937 089
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f37/1/16/2709.png✉ info@gaiholding.com.ge
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8c/1/16/1f4bb.png💻 www.GAIholding.com.ge

 

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1/16/1f4e3.png📣 https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f6d/1/16/2600.png☀ცხელი აქცია საზაფხულო კურსებზე!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png🎯 ინგლისური ენის შესწავლა, სინქრონული თარგმნის უნიკალური მეთოდით 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f25/1/16/1f393.png🎓 „გოგა ასკურავას ენების ცენტრი“ გთავაზობთ საზაფხულო კურსებს ზოგად ინგლისურში ყველა საფეხურისათვის!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3c/1/16/1f4a1.png💡ჯგუფური მეცადინეობის პირობებია:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 3-ჯერ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ლექციების ხანგრძლივობა - 1.5 საათი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png  ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4-5 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png 12 მეცადინეობის ღირებულება -150 ლარი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4e/1/16/2755.png დონის განმსაზღვრელი წინასწარი ტესტირება-გასაუბრება უფასოა
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4e/1/16/2755.png კურსის დასრულებისას მსმენელები მიიღებენ ინგლისური ენის შესაბამისი დონის სერტიფიკატს

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f42/1/16/1f50e.png🔎 საკონტაქტო ინფორმაცია: 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f69/1/16/1f4eb.png📫 მის:თბილისი;მცხეთის ქ.#4 (მრგვალ ბაღთან)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f22/1/16/260e.png☎ ტელ: +995 599 937 089
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f37/1/16/2709.png✉ info@gaiholding.com.ge
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8c/1/16/1f4bb.png💻 www.GAIholding.com.ge

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1/16/1f4e3.png📣Are you a foreign student?
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fc0/1/16/1f1ec_1f1ea.png🇬Do you need Georgian language for communication?
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/1f449.png👉"Goga Askurava Language Centre" will help you to learn Georgian language within a short time!

For detailed information, don’t hesitate and contact us:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f69/1/16/1f4eb.png📫 Address: Tbilisi;№4 Mtskheta
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f22/1/16/260e.png☎ ტელ: +995 599 86 20 03
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f37/1/16/2709.png✉ info@gaiholding.com.ge
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f8c/1/16/1f4bb.png💻 www.GAIholding.com.ge

"გოგა ასკურავას ენების ცენტრი" გთავაზობთ ინგლისური ენის   შესწავლას სინქრონული თარგმნის უნიკალური მეთოდით.
 მეთოდი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკისა თუ პროფესიის მსმენელისთვის.
ჩვენი ფილიალები:

თბილისი; მცხეთის ქ. №4-„გოგა ასკურავას ენების ცენტრი“
ტელ:+599 599 937 089

ბათუმი; ლ.ასათიანის ქ.№21-სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი 
,,ახალი ტალღას" ბათუმის ტრენინგ-ცენტრი
ტელ:+995 599 862 008

ზუგდიდი;ჯანაშიას ქ. №14- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ტელ: +995 595 097 216

გორი; სტალინის ქ.№15 -საზოგადოებრივი კოლეჯი „ლიდერი“
ტელ:+995 551 443 030

არ გამოტოვოთhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f50/1/16/2757.pngშემოგვიერთდით 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1/16/1f4e3.png ისწავლეთ ინგლისური ენა სინქრონული თარგმნის უნიკალური მეთოდით !
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f7b/1/16/1f44c.png  მეთოდი ნებისმიერი ასაკისა თუ პროფესიის მსურველისთვის!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png კურსის განმავლობაში თანაბარი ყურადღება ექცევა შემდეგი ძირითადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png წერა - ინგლისურენოვანი თემები, ესსე, კრიტიკა, ანალიზი, ოფიციალური და არაოფიციალური წერილების წერის სპეციფიკის შესწავლა
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png კითხვა - უცხო ტექსტების შინაარსისა და კონტექსტის სრულყოფილად გაგება
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png მოსმენა - საუბრის უნარის განვითარება ინგლისურ ენაზე
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png საუბარი- ინგლისურენოვანი აზროვნება და თავისუფალი მეტყველება
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4e/1/16/2755.png დონის განმსაზღვრელი წინასწარი ტესტირება-გასაუბრება უფასოა
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4e/1/16/2755.pngკურსის დასრულებისას მსმენელები მიიღებენ ინგლისური ენის შესაბამისი დონის სერტიფიკატს
ინდივიდუალური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (8 გაკვეთილი)-300 ლარი 
ინდივიდუალური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (12 გაკვეთილი)-350 ლარი
ჯგუფური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (8 გაკვეთილი)- 150 ლარი
(ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4-5) 

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fb0/1/16/1f3af.png "გოგა ასკურავას ენების ცენტრი" გთავაზობთ სინქრონული და თანმიმდევრული თარგმნის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებს https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f1/1/16/1f3a7.png
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f51/1/16/2714.png ცენტრის მიერ შეთავაზებულ კურსებში სტუდენტებთან იმუშავებენ წამყვანი თარჯიმან-სინქრონისტები, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f50/1/16/2757.pngსინქრონული თარგმნის პროგრამა განკუთვნილია ინგლისური, ქართული და რუსული ენების სათანადო დონეზე მცოდნეთათვის.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fba/1/16/1f4e3.png  კომპანია უზრუნველყოფს წარმატებული კურსდამთავრებული თარჯიმნების მონაწილეობას კონფერენციებზე!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3c/1/16/1f4a1.png კურსის ხანგრძლივობა-6 თვე
ერთი თვის ღირებულება (8 გაკვეთილი, 64 საათი)-463 ლარი  

პირველად წარმოდგენილი სწავლების მეთოდი, რომელიც სინქრონულ თარგმანს ემყარებაhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fcc/1/16/1f4dd.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f49/1/16/1f4da.png
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f49/1/16/1f4da.png რუსული ენის კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისთვის!
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3c/1/16/1f4a1.png კურსი მოიცავს შემდეგ დონეებს:
A1 - ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 
A2 - ПРЕДПОРОГОВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ 
A1-A2 : შეისწავლება წერა-კითხვა,სწორი გამოთქმა, მარტივი წინადადებების შედგენა,წინადადების სწორად დალაგება,გრამატიკა. 
В1 - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В2 - ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
B1-B2 დონე (სასაუბრო) მოიცავს თავისუფლად მეტყველების უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას,თავისუფალ კომუნიკაციას, ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას,თარგმნას,წარმოთქმის კორექციას.
С1 - УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОГО ВЛАДЕНИЯ 
C2 - УРОВЕНЬ НОСИТЕЛЯ (професионального владения) ЯЗЫКА 
C1-C2 რუსული ენა პროფესიული მიზნებისთვის:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png იურისტებისთვის;
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png საბანკო-საფინანსო სფეროს წარმომადგენლებისათვის;
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ექიმებისთვის;
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ჟურნალისტებისთვის.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f50/1/16/2757.pngრუსული ენის კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაიუმჯობესებენ: მეტყველების, მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევებს, ასევე კომუნიკაციისა და თავისუფლად მეტყველების უნარს, გაიმდიდრებენ ლექსიკურ მარაგს.
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4e/1/16/2755.pngდონის განმსაზღვრელი წინასწარი ტესტირება-გასაუბრება უფასოა
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4e/1/16/2755.pngკურსის დასრულებისას მსმენელები მიიღებენ რუსული ენის შესაბამისი დონის სერტიფიკატს
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3c/1/16/1f4a1.png ერთი თვის ღირებულება:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ჯგუფური მეცადინეობა-70 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4-5)
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ინდივიდუალური მეცადინეობა- 120 ლარი ( კვირაში 2-ჯერ) 8 გაკვეთილი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ინდივიდუალური მეცადინეობა- 160 ლარი ( კვირაში 3-ჯერ) 12 გაკვეთილი

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ინდივიდუალური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (8 გაკვეთილი)-120 ლარი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ინდივიდუალური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (12 გაკვეთილი)-160 ლარი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ჯგუფური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (12 გაკვეთილი)- 100 ლარი
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4-5) 

ბათუმი; ლ.ასათიანის ქ.№21-სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი
,,ახალი ტალღას" ბათუმის ტრენინგ-ცენტრი
ტელ:+995 599 862 008

 

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ინდივიდუალური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (8 გაკვეთილი)-100 ლარი

ზუგდიდი;ჯანაშიას ქ. №14- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ტელ: +995 595 097 216

გორი; სტალინის ქ.№15 -საზოგადოებრივი კოლეჯი „ლიდერი“
ტელ:+995 551 443 030

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f3c/1/16/1f4a1.png ერთი თვის ღირებულება:
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ჯგუფური მეცადინეობა-60 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4-5) 
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f33/1/16/2705.png ინდივიდუალური მეცადინეობა- 80 ლარი ( კვირაში 2-ჯერ) 8 გაკვეთილი

გოგა ასკურავას ინგლისური ენის შემსწავლელი ცენტრი საქართველოს ბაზარზე 1995 წლიდან  არის წარმოდგენილი.
იმ გამოცდილებით, რაც ამდენი წლის განმავლობაში დაგროვდა ჩვენი გუნდის თავდაუზოგავი შრომით სახელმწიფო (სამინისტროები, მერია, საკრებულო და ა.შ), საერთაშორისო (UNDP, USAID, GIZ, IFES და ა.შ), ქვეყნის ხელმძღვანელ პირებთან და სხვადასხვა სფეროს გამოჩენილ წარმომადგენლებთან მუშაობით ჩვენ მიღწეული გვაქვს მნიშვნელოვანი შედეგები და დღეისთვის საქართველოს მასშტაბით 3 რეგიონალური ფილიალი გვაქვს:   ქ. თბილისში, ქ. ბათუმში და ქ. ზუგდიდში.

დღეისთვის გოგა ასკურავას ინგლისური ენის შემსწავლელი ცენტრი თავაზობს ჩვენ მოსწავლეებს კომფორტულ გარემოს, მაღალ კვალიფიკაციურ პედაგოგებთან მუშაობას და მინიმალურ ვადებში (4-6 თვე) უცხო ენის შესწავლას. გაიცემა შესაბამისი დონის სერთიფიკატიც.

ჩვენთან მიღებული კვალიფიციური ცოდნით  ნებისმიერი კურსდამთავრებული პრობლემის გარეშე შეძლებს მუშაობას როგორც სახელმწიფო დაწესებულებებში,  ასევე სხვადასხვა სფეროში მომუშავე პროქტებში; მიიღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ქვეყნებში გამართულ კონფერენციებსა და საქართველოში დაგეგმილ ინგლისურენოვან ღონისძიებებში.

ინგლისურის შესწავლა ზუგდიდშ

 

ინგლისურის შესწავლა ბათუმში  - English language in Batumi
ინგლისურის შესწავლა თბილისში - English Language  in Tbilisi
საკონფერენციო აპარატურა - 
სინქრონული თარგმანი;
თარგმანი; 
თარჯიმანი;
კონფერენცია;
translation,
 equipment and conference logistics 
Simultaneous Interpreter;


 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.