ინგლისური ენისა და სინქრონული თარგმნის შემსწავლელი ცენტრი

თბილისი, მცხეთის ქ. №4

+995 599 937 089

gaskurava@yahoo.com

გოგა ასკურავას ენების ცენტრი/Goga Askurava Language Centre

www.gaiholding.com.ge
Back to Category
 
განახლებულია:30.01.19

წარმოგიდგენთ ინგლისური ენის გრამატიკის გამარტივებული კურსის ახალ სახელმძღვანელოსა და სავარჯიშო რვეულს
თქვენ წინაშე წარმოდგენილი წიგნი არის შესანიშნავი მაგალითი, თუ როგორ და რა მოცულობით უნდა მიეწოდოს რთული გრამატიკული მასალა შედარებით მარტივად!
სახელმძღვანელო შეჯერებულია თეორიული მომზადების სათანადო დონით და მეორეს მხრივ შეიარაღებულია პრაქტიკული გამოცდილებით, რაც არის შედეგი მრავალწლიანი პროფესიული მოღვაწეობისა!
წიგნის ავტორი:
გოგა ასკურავა, თარჯიმან-სინქრონისტი, ლექტორი,

GAI Holding-ის დამფუძნებელი
რედაქტორი: ნინო ნასარიძე
რვეულზე მუშაობდნენ:
ნანა ბირკაია-სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი, ინგლისური ენის პედაგოგი
ირმა მაჩიტიძე- მოქმედი თარჯიმან-სინქრონისტი,სინქრონული თარგმნის კურსის ხელმძღვანელი და პედაგოგი
- წიგნის და რვეულის შეძენა შესაძლებელია "ბიბლუსის" მაღაზიათა ქსელში, ასევე წიგნების მაღაზია "სამშობლოში" (ალ. ყაზბეგის გამზ. 4 (პავლოვის გამზ.))
- წიგნის და რვეულის ღირებულება "ბიბლუსის" მაღაზიათა ქსელში -18 ლარი

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
მის:თბილისი;მცხეთის ქ.№4 
Address: Tbilisi;№4 Mtskheta
ტელ: +995 599 937 089
info@gaiholding.com.ge
www.GAIholding.com.ge

 

"გოგა ასკურავას ენების ცენტრი" გთავაზობთ ინგლისური ენის   შესწავლას სინქრონული თარგმნის უნიკალური მეთოდით.
 მეთოდი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკისა თუ პროფესიის მსმენელისთვის.
ჩვენი ფილიალები:

თბილისი; მცხეთის ქ. №4-„გოგა ასკურავას ენების ცენტრი“
ტელ:+599 599 937 089


ზუგდიდი;ჯანაშიას ქ. №14- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ტელ: +995 595 097 216

არ გამოტოვოთ! შემოგვიერთდით!
ისწავლეთ ინგლისური ენა სინქრონული თარგმნის უნიკალური მეთოდით !
მეთოდი ნებისმიერი ასაკისა თუ პროფესიის მსურველისთვის!
კურსის განმავლობაში თანაბარი ყურადღება ექცევა შემდეგი ძირითადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას:
წერა - ინგლისურენოვანი თემები, ესსე, კრიტიკა, ანალიზი, ოფიციალური და არაოფიციალური წერილების წერის სპეციფიკის შესწავლა
კითხვა - უცხო ტექსტების შინაარსისა და კონტექსტის სრულყოფილად გაგება
მოსმენა - საუბრის უნარის განვითარება ინგლისურ ენაზე
საუბარი- ინგლისურენოვანი აზროვნება და თავისუფალი მეტყველება

დონის განმსაზღვრელი წინასწარი ტესტირება-გასაუბრება უფასოა
კურსის დასრულებისას მსმენელები მიიღებენ ინგლისური ენის შესაბამისი დონის სერტიფიკატს
ჯგუფური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (8 გაკვეთილი)- 160 ლარი
ჯგუფური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (12 გაკვეთილი)- 240 ლარი
(ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4 მსმენელი)
- ინდივიდუალური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (8 გაკვეთილი)-320 ლარი
- ინდივიდუალური მეცადინეობის ერთი თვის ღირებულება (12 გაკვეთილი)-370 ლარი

"გოგა ასკურავას ენების ცენტრი" გთავაზობთ სინქრონული და თანმიმდევრული თარგმნის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებს

ცენტრის მიერ შეთავაზებულ კურსებში სტუდენტებთან იმუშავებენ წამყვანი თარჯიმან-სინქრონისტები, რომელთაც აქვთ მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება!

სინქრონული თარგმნის პროგრამა განკუთვნილია ინგლისური და ქართული ენების სათანადო დონეზე მცოდნეთათვის.

კურსის ხანგრძლივობა-4 დან-6 თვემდე
8 გაკვეთილის ღირებულება (32 საათი) -490 ლარი

პირველად წარმოდგენილი სწავლების მეთოდი, რომელიც სინქრონულ თარგმანს ემყარება
რუსული ენის კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისთვის!


კურსი მოიცავს შემდეგ დონეებს:
A1 - ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 
A2 - ПРЕДПОРОГОВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ 
A1-A2 : შეისწავლება წერა-კითხვა,სწორი გამოთქმა, მარტივი წინადადებების შედგენა,წინადადების სწორად დალაგება,გრამატიკა. 
В1 - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
В2 - ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 
B1-B2 დონე (სასაუბრო) მოიცავს თავისუფლად მეტყველების უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას,თავისუფალ კომუნიკაციას, ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას,თარგმნას,წარმოთქმის კორექციას.
С1 - УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОГО ВЛАДЕНИЯ 
C2 - УРОВЕНЬ НОСИТЕЛЯ (професионального владения) ЯЗЫКА 
C1-C2 რუსული ენა პროფესიული მიზნებისთვის:
იურისტებისთვის;
საბანკო-საფინანსო სფეროს წარმომადგენლებისათვის;
ექიმებისთვის;
ჟურნალისტებისთვის.
რუსული ენის კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაიუმჯობესებენ: მეტყველების, მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევებს, ასევე კომუნიკაციისა და თავისუფლად მეტყველების უნარს, გაიმდიდრებენ ლექსიკურ მარაგს.
დონის განმსაზღვრელი წინასწარი ტესტირება-გასაუბრება უფასოა
კურსის დასრულებისას მსმენელები მიიღებენ რუსული ენის შესაბამისი დონის სერტიფიკატს

ერთი თვის ღირებულება:
ჯგუფური მეცადინეობა-70 ლარი (ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4-5)
ინდივიდუალური მეცადინეობა- 120 ლარი ( კვირაში 2-ჯერ) 8 გაკვეთილი
ინდივიდუალური მეცადინეობა- 160 ლარი ( კვირაში 3-ჯერ) 12 გაკვეთილი

ზუგდიდი;ჯანაშიას ქ. №14- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ტელ: +995 595 097 216

ჯგუფური მეცადინეობის პირობებია:
მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ
ლექციების ხანგრძლივობა - 1.5 საათი
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობაა 4-6 
8 მეცადინეობის ღირებულება - 80 ლარი 
12 მეცადინეობის ღირებულება -100 ლარი

ინდივიდუალური მეცადინეობის პირობებია:
მეცადინეობა ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ ან 3-ჯერ
ლექციების ხანგრძლივობა - 1 საათი
8 მეცადინეობის ღირებულება -130 ლარი 
12 მეცადინეობის ღირებულება -150 ლარი

შეღავათიანი ფასით ისარგებლებენ:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები -40%
იძულებით გადაადგილებული პირები-40%
გალის რეგიონის მკვიდრნი-40%
პირები,რომლებიც დადგენილი წესით რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და იღებენ საარსებო შემწეობას-20%
მოსწავლეები მრავალშვილიანი იჯახებიდან-30%
უნივერსიტეტის სტუდენტები-50%

ჩვენს შესახებ
გოგა ასკურავას ინგლისური ენის შემსწავლელი ცენტრი საქართველოს ბაზარზე 1995 წლიდან  არის წარმოდგენილი. 
სასწავლო ცენტრში სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, რაც ხელს უწყობს მსმენელთა თვითდაჯერებულობას ინგლისურად მეტყველებისას და მთავარი უნარების (მეტყველება, მოსმენა, კითხვა და წერა) ეფექტიანად დაუფლებას.

სწავლების განსხვავებული  და უნიკალური მეთოდიკა გულისხმობს სინქრონული აპარატურის გამოყენებას სასწავლო პროცესში.

ჩვენი მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით, მსმენელს არ უწევს ტექსტის დაზეპირება, ისინი სინქრონული აპარატურის გამოყენებით თარგმნიან აღნიშნულს. მსმენელმა რომ შეძლოს ტექსტის სინქრონული თარგმნის მეთოდით ჩაბარება, ამისთვის – ტექსტი საფუძვლიანად უნდა ქონდეს გარჩეული, შესწავლილი ყველა მისთვის უცნობი სიტყვა და წინადადების წყობა. ეს ყოველივე კი უზრუნველყოფს გააზრებულად შეისწავლო უცხო ენა და მიღებული ცოდნა წარმატებით გამოიყენო პრაქტიკაში.

ბევრის აზრი მოგვისმენია-  „იმისთვის რომ დაეუფლო სრულყოფილად უცხო ენას ამისთვის აუცილებელია საზღვარგარეთ სწავლა“. უცხოეთში წასული ადამიანი ხვდება იმ გარემოში სადაც მას უწევს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, ექმნება ის გამოუვალი სიტუაცია, სადაც იძულებულია დაიწყოს საუბარი უცხო ენაზე.

ჩვენი მეთოდი რაც სინქრონული აპარატურის თანხლებით სწავლებას გულისხმობს, სწორედ მსგავსი გამოუვალი მდგომარეობის შექმნაა ხელოვნურად, გექმნებათ ის გარემო სადაც მაქსიმალურად მობილიზებული ხდებით რომ დაიჭიროთ და გაიგოთ მოსაუბრის ყოველი სიტყვა და შესაბამისად გამოიტანოთ წინადადების აზრი.

ჩვენი ცენტრის სასწავლო პროცესში პედაგოგები იყენებენ ბ-ნ გოგა ასკურავას  გრამატიკის გამარტივებულ სახელმძღვანელოს და სავარჯიშო რვეულს, რომელიც შედგენილია წლების განმავლობაში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების  გათვალისწინებით.

ინგლისურის შესწავლა ზუგდიდშ

 

ინგლისურის შესწავლა ბათუმში  - English language in Batumi
ინგლისურის შესწავლა თბილისში - English Language  in Tbilisi
საკონფერენციო აპარატურა - 
სინქრონული თარგმანი;
თარგმანი; 
თარჯიმანი;
კონფერენცია;
translation,
 equipment and conference logistics 
Simultaneous Interpreter;


 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.