ეტალონი
ETALONI

  

საზოგადოებრივი კოლეჯი ეტალონი

თბილისი, ნინოშვილის  ქ. №8

+995 32 295 50 06

საზოგადოებრივი კოლეჯი ეტალონი

www.college-etaloni.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 29.08.13

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ეტალონის მისიაა ხელი შეუწყოს პროფესიული განათლების განვითარებას, თავისი პროფესიული სტუდენტების დასაქმების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობაზე და საკუთარი საგანმანათლებლო პროცესის დამასაქმებლის მოთხოვნილებებზე ორიენტირების გზით.

კოლეჯის საქმიანობის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებას, იყოს ორიენტირებული მუდმივ  თვითგანვითარებაზე, უზრუნველყოს კოლეჯის მიერ განხორციელებული საქმიანობის საჯაროობა, განახორციელოს საერთაშორისო და საქათველოში არსებულ სტანდარტებზე მორგებული პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამები; ხელი შეუწყოს პიროვნების პროფესიულ განვითარებას, მათ დასაქმებას; განავითაროს პოტენციურ დამსაქმებელთან კავშირისა და უკუკავშირის სისტემა; უზრუნველყოს პროფესიულ სტუდენტთა მიმართ თანასწორი მოპყრობა განურჩევლად სქესისა, წარმოშობის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, რელიგიური და პოლიტიკური შეხედულებებისა.

წინამდებარე მუხლით განსაზღვრული კოლეჯის მისიისა და მიზნების განსახორციელებადკოლეჯის ამოცანებია, პროფესიული განათლების სხვადასხვა სფეროში, მოამზადოს თავისი სფეროს ნამდვილი პროფესიონალები. კადრები, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნებიან საქართველოს შრომის ბაზრის შესაბამის სეგმენტებში,  ჩამოაყალიბოს და განავითაროს სასწავლო-საწარმოო პარტნიორობის ქსელი საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, დამსაქმებლებსა და პროფესიულ ორგანიზაციებს შორის საქართველოსა და რეგიონული მასშტაბებით, ხელი შეუწყოს საზოგადოების ჩართულობას პროფესიული განათლების სისტემაში, შექმნას უწყვეტი პროფესიული განვითარების მსურველთა მოთხოვნილებებზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სივრცე.

პროფეციული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

პროფესიის სწორი არჩევანი და განათლება თქვენი წინსვლის საწინდარია !

ჩვენი ფილიალები მთელს საქართველოში:
ბათუმი: აღმაშენებლის ქ. 13, ტელ: 0422 24 13 61, 558 03 10 20
ოზურგეთი: ჯავახიშვილის ქ. 59,  ტელ: 0496 27 52 00
სამტრედია: ფოთის ქ. 11, ტელ: 0411 22 01 26, 555 68 75 45
ქუთაისი: გრიშაშვილის ქ. 7, ტელ: 0431 24 92 24, 593 222 445
ზესტაფონი: ბიბილაშვილის ქ. 5, ტელ: 595 70 98 98
ხაშური: ტაბიძის ქ. 7, ტელ: 0368 24 64 38
გორი: სტალინის 15, ტელ: 0370 27 71 91
თელავი: ვარდოშვილის ქ. 15, ტელ: 0350 23 13 25
რუსთავი: სააკაძის ქ. 3, ტელ: 0341 25 58 75
გარდაბანი: კოლმეურნეს ქ. 7, ტელ: 577 28 66 57
საჩხერე: კოსტავას ქ. 92, ტელ: 599 29 83 13
დუშეთი: არაგვისპირელის ქ. 19, ტელ: 555 12 77 35
ლაგოდეხი: კოსტავას ქ. 15, სასტუმრო ჰერეთის შენობა, ტელ: 593 10 10 49

 

 

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.