მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია

თბილისი, კოსტავას ქ. №60

+995 32 299 55 92

+995 577 414 034; 577 419 444

info@creditplus.ge

www.creditplus.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 08.08.12
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ს.ს. "კრედიტპლუს ჯორჯია" დაფუძნებულია "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად და ახორციელებს ამ კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობას. ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულებაა ნებისმიერი მიზნობრიობისათვის, იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის სესხების გაცემა.

ს.ს. ”კრედიტპლუს ჯორჯია” გასცემს სესხებს უძრავი ქონების გარანტიით თანხებს 50 000 ლარამდე ოდენობით.
თანამედროვე ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ს.ს. ”კრედიტპლუს ჯორჯია” მისი მოქნილი მუშაობის ხარჯზე გაეზარდა კლიენტთა რაოდენობა. ჩვენი უპირატესობაა სესხის სწრაფი და კომფორტული (ოფისში მოუსვლელად) მომსახურება. 

კრედიტს გავცემთ ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში უძრავი ქონების გარანტიით ბათუმში, ქუთაისში, ზესტაფონი, სამტრედია, ზუგდიდი, ფოთში, რუსთავი, თელავში, მარნეული, ბოლნისში, თბილისში.


სესხები უძრავი ქონების გარანტიით
   თანხის მოცულობა: 50 000 ლარამდე.
     ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი: 3-5%.
     პირველადი მომსახურების საკომისიო: იურიდიული და სარეგისტრაციო მომსახურების ყველაზე დაბალი ღირებულება.
     სესხის ვადა: 12 თვემდე.
     დაფარვის პირობა: საპროცენტო სარგებლის დაფარვასთან ერთად შესაძლებელია ძირი თანხის შემცირება.
     სესხის გაცემის დრო: 1 დღე.
     სესხის გაცემის ვალუტა: ევრო და აშშ დოლარი.

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.