British-American Centre 
  ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრი

  

ინგლისური ენის ცენტრი

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №10

+995 32 230 70 78

+995 558 11 46 15; 558 46 48 20

lela.orbeladze.1@iliauni.edu.ge

facebook.com/britishamerican.centre

www.bacentre.ge
Back to Category
 

 

ჩვენს შესახებ:
თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ინგლისური ენის შესწავლით, ჩვენ გულწრფელად  მიგვაჩნია, რომ ეს არის საუკეთესო სკოლა თქვენთვის. გარწმუნებთ, ჩვენი ხელმისაწვდომი  ფასებით და მაღალი ხარისხით  უდაოდ კმაყოფილი დარჩებით.
ცენტრი გთავაზობთ სწავლების მოქნილ პროგრამას და გრაფიკს, შესანიშნავი პედაგოგების ხელმძღვანელობით.
ჩვენ ვიყენებთ კომუნიკაციური მიდგომას, რაც გულისხმობს სწავლების ინტერაქტიულ სტილს.
აღნიშნული მეთოდი  არის თანამედროვე და ეფექტური იმიტომ, რომ  ეხმარება სტუდენტს გამოიმუშაოს  კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები რეალურ ცხოვრებაში.
ჩვენ ვეხმარებით სტუდენტებს იფიქრონ  ინგლისურ ენაზე.
ყოველი გაკვეთილი  ბრიტანულ- ამერიკულ ცენტრში არის  განსხვავებული . ჩვენი სტუდენტები არ იწყენენ სწავლის პროცესში.
ჩვენ რეგულარულად ვამოწმებთ  სტუდენტებს განვლილი პროგრამის მიხედვით, რათა შეძლონ ცოდნის  ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა და იმუშაონ  მათ გაღრმავებასა თუ გაუმჯობესებაზე .

ყურადღება! მხოლო
ჩვენთან ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში მოქმედებს მუდმივი  ფასდაკლების აქცია სტუდენტებისთვის , მოსწავლეებისთვის და კორპორაციული კლიენტებისათვის.


ხართ სტუდენტი ? ან   ნებისმიერი ორგანიზაციის თანამშრომელი? დაინტერსებული ხართ ინგლისური ენის შესწავლით?   -  თქვენ უკვე გაქვთ  უპირატესობა ისწავლოთ  ბრიტანულ-ამერიკულ ცენტრში  საუკეთესო ფასად.

 კურსები:

1. ზოგადი ინგლისური ქალანის მეთოდით (ინგლისური + რუსული საჩუქრად)
ქალანის მეთოდი, ეს არის  პირდაპირი მეთოდი, რომლის სპეციფიკაც სტუდენტის მიერ უცხო ენის აღქმისა  და საუბრის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებაში  მდგომარეობს. გაკვეთილის კითხვა პასუხის ფორმატი უზრუნველყოფს  თქვენს აქტიურ ჩართულობას სმენის და ენის მაქსიმალურად გამოყენების პროცესში.
 რაც მთავარია კურსი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ქალანის სახელმძღვანელოთი და გთავაზობთ შემდეგ დამატებით საგნებს:

 • - გრამატიკა
 • - მხატვრული ლიტერატურა
 • - Spoken English ( სასაუბრო ინგლისური )
 • - იდიომები
 • - ფრაზული ზმნები (სლენგები)
 • - (listening) სმენითი ლექციები
 • - მხატვრული ფილმების ჩვენება

სრული კურსი მოიცავს 7 დონეს, როგორც ჯგუფური ასევე ინდივიდუალური მეცადინეობებისას.
1)  ჯგუფური მეცადინეობისას  თითოეული დონე გრძელდება 3 თვე.
I, II, III დონის ჩათვლით მეცადინეობები ტარდება კვირაში სამჯერ 6 საათი.
IV დონეზე კვირაში სამჯერ  8 საათი.
V,VI,VII  დონეებიდან  კვირაში სამჯერ  9 საათი.
ყოველთვიური გადასახადი შეადგენს 140 ლარს,საფასურში შედის ქალანის სახელმძღვანელო და რუსული ენის კურსი  საჩუქრად ცენტრისგან.
2) ინტენსიურ-ინდივიდუალური მეცადინეობა ტარდება ყოველდღიურად შაბათის ჩათვლით კვირაში 11 საათი .
ერთი დონე მოიცავს ერთ თვეს.
თვიური გადასახადი შეადგენს 350 ლარს,საფასურში შედის ქალანის სახელმძღვანელო და რუსული ენის კურსი საჩუქრად ცენტრისგან.
კურსზე ჩარიცხვა  ხდება ტესტირების საფუძველზე რომელიც განსაზღვრავს თქვენი ინგლისურის  დონეს.
ჩვენ გთავაზობთ  უფასო საცდელ გაკვეთილებს, იმისთვის რომ გაეცნოთ ჩვენი კურსების და პროგრამების სპეციფიკას.
გაიცემა მეოთხე (B1)და მეშვიდე (B2) დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. 

2. პროფესიული კურსები:

 • - ბიზნეს ინგლისური
 • - სამედიცინო ინგლისური
 • - იურიდიული ინგლისური
 • - ტექნოლოგიური ინგლისური
 • - საბანკო საფინანსო ინგლისური

თითოელი კურსი გრძელდება 3 თვე ,როგორც  ინდივიდუალური ასევე ჯგუფური მეცადინეობებისას.
გაკვეთილები ტარდება კვირაში  სამჯერ .
 მეცადინეობის   ხანგრძლივობა  1 სააათი და  20 წუთი .
ჯგუფური მეცადინეობის ყოველთვიური საფასური შეადგენს - 190 ლარს.
ინდივიდუალური  მეცადინეობის ყოველთვიური საფასური შეადგენს   -220 ლარს.
შესაძლებელია შემოგთავაზოთ  6 კვირიანი ინტენსიურ-ინდივიდუალური კურსიც ,რომლის საფასურიც შეადგენს 500 ლარს.
სასწავლო მასალებით უზრუნველგყობთ ჩვენი ცენტრი.
თითოეული კურსის ბოლოს გაიცემა თქვენი ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

3. აბიტურიენტები

მოსამზადებელი კურსი არ არის დროში ლიმიტირებული .
გთავაზობთ როგორც ჯგუფურ ასევე ინდივიდუალურ მეცადინეობებს .
გაკვითილები ტარდება კვირაში სამჯერ.
მეცადინეობა გრძელდება 1 საათი და 20 წუთი.
ჯგუფური მეცადინეობის საფასური შეადგენს თვეში- 120 ლარს .
ინდივიდუალური    მეცადინეობის საფასური შეადგენს თვეში -   180 ლარს.
კურსზე ჩარიცხვა  ხდება ტესტირების საფუძველზე ,რომელიც განსაზღვრავს თქვენი ინგლისურის  დონეს.

4. საბავშვო პროგრამა
კურსი არ არის დროში ლიმიტირებული, გთავაზობთ ჯგუფურ  მეცადინეობებს.
გაკვითილები ტარდება კვირაში ორჯერ, 4 საათი.
მეცადინეობა გრძელდება 1 საათი.
მეცადინეობის საფასური შეადგენს თვეში  100 ლარს.
კურსებზე ჩასარიცხად რეგისტრაცია იწყება 29 აგვისტოდან, მიღება წარმოებს დილის 10 საათიდან საღამოს 10 საათემდე.
არ აქვს მნიშვნელობა სწავლების რომელ კურსს აირჩევთ,  თქვენ გულთბილად მიგიღებენ ჩვენს ბრიტანულ-ამერიკულ ოჯახში.

 

ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი, ბრიტანული, ამერიკული, ქალანი, სწავლა საზღვარგარეთ, ინგლისური ენის კურსები საზღვარგარეთ, ინგლისური ენის კურსები, ზოგადი ინგლისური ენის კურსები, განათლება, ინგლისური ენის ცენტრები

 

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.