აუდიტორული კომპანია

თბილისი, ვაჟა ფშაველას გამზ. №41

+995 32 239 09 28

+995 577 50 34 43

auditaudit@ymail.com

www.facebook.com/auditi2010

www.audit2010.ge
Back to Category
 
დამატებულია: 16.08.12

აუდიტორული ფირმა “აუდიტ+2010” გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას:
- საბუღალტრო მომსახურება.
- გადასახადების ელექტრონული დეკლარირება.
- ქონების შეფასება.
- კონსულტირება საგადასახადო და საბუღალტრო საკითხებზე.
- ფინანსური ანგარიშების აუდიტორული შემოწმება.
- საგადასახადო რისკების აუდიტორული შემოწმება.
- კომპლექსური აუდიტი (ფინანსური ანგარიშგებისა და საგადასახადო რისკების აუდიტი).

მომსახურებას გთავაზობთ როგორც ქართულ, ასევე რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
ვმუშაობთ კომპიუტერულ პროგრამა “ORIS””-სა და “SuperFin”-ში.

 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.