ამერიკის ანკეტის შევსება
DS160 ფორმის შევსება

  

სავიზო მომსახურება, სავიზო მომსახურეობა

თბილისი, თამარაშვილის ქუჩა . №4 

+995 579 77 82 67

usa-aplication@yahoo.com

georgian.georgia.usembassy.gov
Back to Category
 

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის არასამიგრაციო ვიზა (ტურისტული/საქმიანი).

ვიზა გაიცემა ქ. თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.
საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:
• სავიზო განაცხადის ფორმა DS160–ის შევსების დასტური.
• საკონსულო მომსახურების გადახდის ქვითარი;
• კერძო ვიზიტის შემთხვევაში: მიმწვევის სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტები ;
• 1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე, ელექტრონულად ატვირთული სავიზო განაცხადის ფორმა DS160–ის შევსებისას;
• ცნობა დამსაქმებლისგან (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით) გაცემული ან ნათარგმნი ინგლისურ ენაზე;
• მოსწავლე/სტუდენტი (ცნობა სასწავლებლიდან);
• ფინანსური უზრუნველყოფა ( მაგალითად: საბანკო ამონაწერი);
• არასრუწლოვანის შემთხვევაში (მშბლების თანხმობა შვილის გამგზავრებაზე);
• პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;

ანკეტის შევსების საფასური შეადგენს 50 ლარს.
მომსახურებაში შედის:
- ანკეტის შევსება;
- საკონსულოში გასაუბრების დანიშვნა;
- თვითმფრინავის ბილეთის ჯავშანი;
- სასტუმროს ჯავშანი;

T: 579 77 82 67

 

ამერიკის სავიზო მომსახურება

ამერიკის სვიზო აპლიკაციის შევსება, DS160 ფორმის შევსება, DS160 შევსება, ამერიკის ვიზა, აშშ ვიზა, აშშ-ს სავიზო აპლიკაციის შევსება.

 

 


 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.